Visreglement Lake Resort Beekse Bergen

Visreglement

 • Visstekken worden toegewezen, je dient het toegewezen nummer aan te houden.
 • Je dient in het bezit te zijn van een geldige vispas. Ook voor het Wilhelminkanaal is een vergunning nodig, deze is gratis af te halen bij de Guest Service in Ganvie Vilage op vertoon van een geldige vispas.
 • Personen onder de 18 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
 • Aankomst op de visstek is vanaf 13.00 uur.
 • Op de dag van je vertrek dien je de visstek vóór 11.00 uur te verlaten.
 • Nachtvissen is alleen toegestaan als de camping ook open is (begin/midden april tot begin november) en alleen met een reservering voor een visstek. 
 • Gedurende het verblijf dien je de visstek netjes te houden en bij vertrek dient deze netjes achtergelaten te worden. Eventueel afval kan in de daarvoor bestemde milieustraat gedeponeerd worden.
 • Per visstek zijn maximaal 2 vissers toegestaan.
 • Je mag met 1 hengel vissen, tenzij je een vergunning hebt voor meerdere hengels, tot een maximaal aantal van 3 hengels.
 • Campers, bungalowtenten en/of caravans zijn niet toegestaan op een visstek.
 • Per visstek mag er maximaal 1 personenauto geparkeerd worden.
 • De bivvy moet groen zijn of gecamoufleerd.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Open vuur is ten strengste verboden.
 • Het gebruik van een radio is toegestaan mits anderen er geen last van ondervinden.
 • Rubberboten mogen alleen gebruikt worden op het grote meer.
 • Rubberboten mogen alleen aangedreven worden door een elektromotor.
 • Bij het gebruik van een boot is het dragen van een reddingsvest verplicht.
 • Voerboten (radiografisch) mogen gebruikt worden.
 • Waadpakken mogen gebruikt worden (niet in de boot).
 • Je dient in het bezit te zijn van een schepnet.
 • Je dient in het bezit te zijn van een grote onthaakmat.
 • Staafmarkers zijn toegestaan (geen drijvende markers met touw).
 • Je dient in het bezit te zijn van clinic, voor eventuele verzorging van wondjes aan de vis.
 • Gevangen vis mag alleen in de nachtelijke uren gezakt worden (max. 8 uur).
 • Graskarper dient men per direct retour te plaatsen in het water (niet zakken).
 • Controle op materiaal, particals, boilies en dergelijke kan en mag te allen tijde door toezichthouders/beveiligingpersoneel van of in dienst zijnde van Libéma worden uitgevoerd.
 • Alle gasten op ons park worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende “Gedragsregels” en zijn daaraan gebonden. De parkleiding is bevoegd diegene, die deze regels niet naleeft of op andere wijze de goede gang van zaken verstoort of verstoord heeft, van het terrein te verwijderen, respectievelijk de toegang tot het terrein te ontzeggen, zonder restitutie van betaalde huurgelden. Bij het niet tijdig verlaten van de visstek wordt deze ontruimd op uw kosten zonder aansprakelijkheid onzerzijds. Dit geldt tevens bij foutieve plaatsing.

Karperbewaking

Lake Resort Beekse Bergen is zich bewust van het gevaar van karperhandel / visroof. Daarom is er een actieve bewaking aanwezig op het terrein van Lake Resort Beekse Bergen. Eventuele controle op de inhoud van auto’s die het terrein verlaten is mogelijk en wordt uitgevoerd door toezicht/bewakings‐personeel van of in dienst van Libéma. Bij het constateren van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.