Soortbehoud in Beekse Bergen

Waar komen onze dieren vandaan?

Hoe komt een dierentuin aan dieren? Een vraag die veel gesteld wordt! Zo goed als alle dieren in Beekse Bergen zijn geboren bij ons in het park of zijn vanuit een andere dierentuin naar ons toegekomen. Dieren worden regelmatig uitgewisseld tussen verschillende parken om een gezonde populatie in stand te houden. Om de samenwerking te stroomlijnen wordt hiervoor gebruik gemaakt van managementprogramma's.

Managementprogramma's

Voor veel diersoorten zijn er speciale managementprogramma's in Europa opgericht, ook wel EEP’s genoemd. EEP staat hier voor EAZA Ex situ Programme. Ex situ betekent buiten de natuurlijke habitat. Binnen een EEP worden dieren actief uitgewisseld met andere Europese dierentuinen om de soort in dierentuinen te kunnen behouden en de genetische variëteit van de populatie te kunnen waarborgen. Hierbij is het goed om te weten dat dieren geen bezit zijn van een dierentuin en het is ook niet mogelijk om een nieuw dier aan te kopen voor een park.

Coördinator managementprogramma

De breedlipneushoorn en zuidelijke cheeta

Safaripark Beekse Bergen is coördinator van de EEP’s van de breedlipneushoorn en de cheeta.