Een leven zonder water

Addax

Bijna verdwenen

Er leven waarschijnlijk nog maar 50 addaxen in de natuur. Dit komt vooral doordat er veel op ze wordt gejaagd. Addaxen kunnen niet heel hard lopen en zijn dus een makkelijke prooi voor stropers. Ze worden bejaagd voor het vlees en voor de huid. De addaxen die nog in de natuur leven, leven heel erg verspreid. Ze hebben geen mogelijkheid om bij elkaar te komen. Hierdoor is er kans op inteelt en gaan de aantallen nog harder achteruit.

Woestijndier

Een addax eet vooral woestijngras en soms bladeren. Om genoeg eten te vinden moeten ze vaak ver lopen. Van alle antilopen is de addax het beste aangepast aan het leven in de woestijn. Ze kunnen bijna hun hele leven zonder water te drinken. In hun eten zit genoeg vocht om te overleven.

Leuk om te weten

Vroeger leefden de dieren in kudden van 25 dieren, tegenwoordig zijn het er maar hooguit vier. Ook voegden de kudden zich vroeger toe aan een grotere groep van honderden dieren.

Ontdek alle dieren