Terug van weggeweest

Blesbok

Bijna verdwenen

Omdat er vroeger erg veel op blesbokken werd gejaagd, waren ze in de 19e eeuw bijna uitgestorven. De regering van Zuid-Afrika heeft toen besloten dat er niet meer op blesbokken mocht worden gejaagd. Nu leven er weer heel veel blesbokken in de natuur. Nou ja, in de natuur? De meeste blesbokken leven niet in de vrije natuur, maar in privégebieden. In deze gebieden mag er af en toe op ze worden gejaagd. Maar ondertussen wordt er ook goed gekeken of er wel genoeg dieren over blijven, zodat ze niet weer bijna uitsterven.

Stoere mannen 

De sterkste mannetjes hebben meestal het beste gebied en dat willen ze ook graag zo houden. Aan andere mannetjes laten ze duidelijk weten wat hun gebied is. Dit doen ze door mesthopen te maken en hun geur te verspreiden. Als mannetjes elkaars gebied of vrouwtjes willen afpakken komt het niet vaak tot echt vechten. Meestal blijft het bij stoer doen. Ze gaan dan zij aan zij staan, gooien zand in de lucht met hun horens of stampen met hun hoeven. Soms wordt er wel gevochten. Dan gebruiken ze hun horens en vallen er ook wel eens gewonden.

Leuk om te weten

De blesbok dankt zijn naam aan de witte tekening op zijn kop. Jonge blesbokken hebben nog geen witte bles. Deze komt met de tijd.

Ontdek alle dieren