Een fijne plek voor alle dieren

Behoud en bescherming van de inheemse natuur

In Beekse Bergen zijn veel inheemse dier- en plantsoorten te vinden die niet bij de collectie horen, maar ook een plek in ons park hebben. Deze inheemse soorten komen van oorsprong in Nederland voor en zijn hierdoor aangepast aan ons klimaat en de omgeving. Toch zijn veel van deze dieren vaak net zo bedreigd als sommige diersoorten in het park. Daarom doet Beekse Bergen er alles aan om ook de inheemse soorten te beschermen en behouden. Van de bouw van bijenhotels tot het graven van speciale oevers en het open houden van raampjes in onze stallen, zodat zwaluwen in en uit kunnen vliegen. 

Beschermde inheemse diersoorten

In Beekse Bergen leven een groot aantal inheemse diersoorten. Zo zijn er 25 zoogdiersoorten, 164 vogelsoorten, 2 reptielsoorten, 4  amfibiesoorten en 8 vissoorten geteld. Een aantal van deze diersoorten zijn kwetsbaar of zelfs bedreigd.
Beekse Bergen draagt bij aan het behoud en de bescherming van deze soorten: 

Beekse Bergen zet zich in voor natuurbehoud