Leefgebied voor oeverzwaluwen, ijsvogels en meer

Inheemse natuur

Safaripark Beekse Bergen draagt ook zorg voor de natuur in haar eigen omgeving. Het park is een leefgebied voor vele diersoorten zoals watervogels, oehoe’s, oeverzwaluwen, ijsvogels, spechten, ooievaars, vlinders en bijen. 

In het park zijn veel diersoorten te vinden die niet bij de collectie van Safaripark Beekse Bergen horen, maar vaak net zo bedreigd zijn als sommige diersoorten in het park. In het park worden bijvoorbeeld regelmatig vogeltellingen gedaan om een bijdrage te leveren aan het behoud van wilde (water)vogels in Nederland.

Vogels/watervogels

Om afbrokkeling te verkomen, zijn vele oevers in Nederland schuin afgegraven of gebarricadeerd. Maar juist de rechte, verticale, oevers zijn een perfecte broedplaats voor oeverzwaluwen en ijsvogels. Door alle afgegraven en gebarricadeerde oevers zijn de aantallen van de oeverzwaluwen en ijsvogels sterk gedaald. Sinds een aantal jaren heeft een kolonie oeverzwaluwen zicht gevestigd in de zanderige oevers van de bootsafari. Er zijn ook al meerdere koppels ijsvogels gesignaleerd. Ook zijn er ondertussen meer dan tien succesvolle koppels wilde ooievaars te vinden in de bomen van Safaripark Beekse Bergen. 

Het bijenhotel

Ongeveer tachtig procent van alle voedselgewassen in de wereld zijn afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat maakt bijen onmisbaar voor de natuur. Het gebruik van insecticiden, de afname van voedselaanbod en het tekort aan geschikte nestplaatsen zorgen voor een sterke daling van de populatie wilde bijen. 

Om de wilde bij in Nederland te kunnen ondersteunen heeft Safaripark Beekse Bergen in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie twee bijenhotels in het park geplaatst. Deze bieden veilige nestgelegenheid voor de bijen en staan bovendien symbool voor chemievrij beheer van onkruid en ongedierte. De bijenhotels zijn te vinden op de wandelroute van Safaripark Beekse Bergen. Angst voor de wilde bijen is niet nodig, wilde bijen zullen zelden tot nooit steken. 

Ontdek meer over natuurbehoud