Samen werken aan een betere wereld

Natuurbescherming dichtbij en ver weg 

Beekse Bergen ondersteunt bijna dertig natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld, van Noord-Brabant tot Zuid-Afrika. Daarmee helpen we zeer veel dieren, van de zwarte bij tot de Afrikaanse olifant.

Stichting Wildlife

De projecten steunen we via Stichting Wildlife. Stichting Wildlife heeft als doelstelling het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten in binnen- en buitenland. Enerzijds door het uitdragen van de natuurbeschermingsgedachte middels educatie, anderzijds door het met donaties steunen van wetenschappelijk onderzoek, fokprogramma’s en de bescherming in het veld, alles met name ten behoeve van bedreigde diersoorten.

Lees meer over Stichting Wildlife

Natuurbescherming in het park

In Beekse Bergen zijn veel diersoorten te vinden die niet bij de collectie horen, maar vaak net zo bedreigd zijn als sommige diersoorten in het park. Daarom doen we er ook alles aan om deze soorten te beschermen en behouden. Van het aanleggen van speciale oevers en de bouw van bijenhotels tot het houden van vogeltellingen en het open houden van raampjes in onze stallen, zodat zwaluwen in en uit kunnen vliegen. 

Aantrekkelijke oevers

Om afbrokkeling te voorkomen, zijn vele oevers in Nederland schuin afgegraven of gebarricadeerd. Maar juist de rechte, verticale, oevers zijn een perfecte broedplaats voor oeverzwaluwen en ijsvogels. Door alle afgegraven en gebarricadeerde oevers zijn de aantallen van de oeverzwaluwen en ijsvogels sterk gedaald. Bij Beekse Bergen hebben we daarom de oevers zo aangepast dat ze aantrekkelijk zijn voor deze dieren. Sinds een aantal jaren heeft een kolonie oeverzwaluwen zicht gevestigd in de zanderige oevers van de bootsafari. Er zijn ook al meerdere koppels ijsvogels gesignaleerd. Ook zijn er ondertussen meer dan tien succesvolle koppels wilde ooievaars te vinden in de bomen van Safaripark Beekse Bergen. 

safaripark_beekse_bergen_oevers_bootsafari.jpg
safaripark_beekse_bergen_bijenhotel.jpg

Het insectenhotel

Wanneer je aan Beekse Bergen denkt, dan denk je waarschijnlijk niet gelijk aan bijen of andere insecten. Toch is de bedreiging voor het voortbestaan van deze soorten een bedreiging voor de natuur. Ongeveer 80 procent van alle voedselgewassen wereldwijd is immers afhankelijk van bestuiving door insecten. 

Om de natuur een handje te helpen, hebben we in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie 2 insectenhotels in het park geplaatst. Deze bieden een veilige nestplaats en staan symbool voor chemievrij beheer van 'ongedierte' en 'onkruid'.

Beschermde inheemse diersoorten

In Beekse Bergen leven een groot aantal diersoorten:

  • 25 zoogdiersoorten
  • 164 vogelsoorten
  • 2 reptielsoorten
  • 4  soorten amfibieën 
  • 8 vissoorten

Een aantal van deze dieren zijn kwetsbaar of zelfs bedreigd.