Jachtluipaard

Acinonys jubatus jubatus

Gedrag van een jachtluipaard

Als een jachtluipaard gaat jagen sluipt hij eerst tot op dertig tot vijftig meter naar een prooi toe. Dan zet hij een korte sprint in. Tijdens de jacht rent een jachtluipaard ongeveer 65 kilometer per uur, maar hij kan nóg harder lopen. In topsnelheid haalt dit dier meer dan honderd km per uur. Als het al lukt de prooi te pakken, is hij nog niet verzekerd van een rustige maaltijd. Leeuwen en hyena’s pikken de prooi soms in: zij zijn groter en sterker dan een jachtluipaard. Daarom schrokt een jachtluipaard zijn eten zo snel mogelijk op.

Voortplanting

Mannetjes en vrouwtjes van de jachtluipaard komen alleen samen om te paren. Een vrouwtje is vervolgens drie maanden drachtig. Als de jongen geboren worden, zijn ze nog blind. Na ongeveer elf dagen gaan de ogen open. Als ze tussen de drie en zes weken oud zijn, verschijnen de melktandjes. Net zoals wij wisselen ze deze tanden. Dat gebeurt als ze ongeveer acht maanden oud zijn.

Een vrouwtje leeft ongeveer twee jaar samen met haar jongen. Als de jongen hun moeder verlaten, trekken broers en zussen soms nog een tijdje samen op. Volwassen vrouwtjes zonder jongen leven vaak alleen. Mannetjes leven alleen of in kleine groepjes. Samenlevende mannen zijn vaak broers.

Wat eet een jachtluipaard?

Meestal jagen jachtluipaarden alleen. Dan proberen ze kleinere antilopen zoals impala’s of springbokken te vangen. Als ze achter een prooi rennen, proberen ze die pootje te haken. Als de prooi dan struikelt is de buit binnen. Jachtluipaarden die samen leven lukt het soms om grotere prooien zoals gnoes te vangen.

Natuurbescherming

Jachtluipaarden in het wild hebben last van het verdwijnen van hun leefgebied. Andere, grotere roofdieren vormen een bedreiging voor jonge jachtluipaarden. Als het goed gaat met de leeuwen in een gebied, zullen er daar minder jachtluipaarden opgroeien.

Safaripark Beekse Bergen draagt bij aan het internationale fokprogramma om de jachtluipaarden in stand te houden. Daarnaast steunt Stichting Wildlife diverse projecten die zich inzetten voor behoud van jachtluipaarden in het wild. Zo werken Cheetah Conservation Project Zimbabwe en Cheetah Conservation Botswana onder meer aan educatie voor de mensen in de gebieden waar ze actief zijn. Ook Stichting Spots kan met een jaarlijkse bijdrage van de Stichting Wildlife verschillende projecten ondersteunen.

Jachtluipaarden in het Safaripark

Het Safaripark is stamboekhouder van de jachtluipaard. Dat betekent dat het Europese fokprogramma vanuit Beekse Bergen. Het Safaripark bepaalt welke dieren bij elkaar mogen om jongen te krijgen.

Leuk om te weten

Mannetjes en vrouwtjes van de jachtluipaard leven in het wild niet bij elkaar. Ook in het Safaripark leven de mannen en vrouwen gescheiden. Als een vrouwtje krols is worden zij en het mannetje heel kort bij elkaar gelaten om te paren. In een paar minuten is het klusje geklaard.

Ontdek alle dieren